Bemmel en Haalderenstichting ondersteunt al 40 jaar lokale initiatieven

De Bemmel en Haalderenstichting gaat haar 75-jarig jubileum vieren met een extra stimulans voor onze dorpsgemeenschappen. Vandaar deze oproep voor het indienen van nieuwe initiatieven en projecten waar de Bemmel en Haalderenstichting aan bij wil dragen.

Jubileren en stimuleren

Vrijwilligers maken het verschil: De afgelopen 40 jaar heeft de Bemmel en Haalderenstichting veel projecten van organisaties in Bemmel , Haalderen en Ressen financiële support gegeven. Al dit mooie werk voor onze gemeenschap kon echter alleen tot stand komen met de inzet van heel veel betrokken inwoners die zich steeds belangeloos inzetten voor al deze activiteiten. We leven in een tijd waarin deze gemeenschapszin onverminderd belangrijk is en blijft. Lokaal kunnen we voor elkaar echt het verschil maken. Daarom wil de Bemmel en Haalderenstichting dit jaar niet alleen jubileren, maar ook extra stimuleren.

Jubileumbudget

Naast de reguliere behandeling van verzoeken van organisaties in Bemmel, Haalderen en Ressen heeft het bestuur besloten om voor dit jaar een extra 75-jarig jubileumbudget vrij te maken van 75.000 euro, zegge vijfenzeventig duizend euro. Dit budget wordt gereserveerd voor nieuwe initiatieven en projecten, waarvoor mooie ideeën zijn, mogelijk al plannen, die mede met een financiële bijdrage van de Bemmel en Haalderenstichting echt van de grond kunnen komen. 

Oproep

Het bestuur van de Bemmel en Haalderenstichting roept organisaties in het werkgebied op om projectplannen in te dienen, die mede met een financiële bijdrage van de Bemmel en Haalderenstichting gerealiseerd kunnen worden. Deze plannen kunnen uiterlijk tot 1 oktober 2023 worden ingediend, per mail: info@bemmelhaalderenstichting.nl 

Vernieuwing

Het spreekt voor zich dat de plannen als doelstelling moeten hebben om groepen in onze dorpsgemeenschappen te dienen. Alle doelgroepen achten wij hier belangrijk, waaronder zeker ook onze jeugd, de doelgroep van de toekomst. Heel goed mogelijk dat deze initiatieven vorm kunnen krijgen vanuit bestaande organisaties, maar vernieuwing kan uiteraard ook heel goed van buiten al bestaande verenigingen en stichtingen komen. 

Beoordeling

In oktober zullen de ingediende jubileumaanvragen door het bestuur van de Bemmel en Haalderenstichting beoordeeld worden. Naast de reguliere criteria van de stichting zal er nadrukkelijk ook beoordeeld worden op creativiteit, vernieuwend zijn en van nut voor de gemeenschap.
Voor meer informatie over de Bemmel en Haalderenstichting en de doelen van de stichting verwijzen wij graag naar de andere pagina′s van deze site.

Jubileumbijeenkomst

Op zaterdagmiddag 2 december zal tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst in de Theaterkerk bekend gemaakt worden welke projecten een bijdrage gaan ontvangen. “Zo blijven we samen bouwen aan sterke dorpsgemeenschappen voor iedereen!”